^^^ [ideový prostor]

SOUVISLOSTI ~ HUMANIZACE TECHNIKY ~


SOUVISLOSTI

Obor video-multimedia-performance vznikl především z potřeby zacelit mezery v českém uměleckém školství v oborech, které v nedávné minulost patřily k nežádoucím.

Proto byly při zakládání FaVU akcentovány brněnské tradice jak prvorepublikové (modernismus a funkcionalismus), tak z poslední doby (konceptualismus).

Strategie rozvoje specializací video, multimedia, performance, které dosud nebyly zavedeny nebo zůstaly jen na okraji historických uměleckých škol (AVU, VŠUP, FAMU v Praze) má vhodný potenciál ve specifickém zapojení humanitní fakulty v komplexu Vysokého učení technického i v širokém universitním zázemí města Brna. Umělecké obory pracující s novými médii (počítače, robotika, telekomunikace)se zde přirozeně integrují s dalšími příbuznými obory VUTMasarykovy University. Náročnost programu a metodika činností vede k nezbytné týmové spolupráci specializovaných odborníků napříč disciplinami a institucemi i k hledání dalších zdrojů finanční a technické podpory (BVV, SGI, Dům umění města Brna, Centrum pro současné umění, Národní Galerie v Praze, grantové agentury atd.).

Široce založená síť mezinárodních kontaktů, která ústí do součinnosti s obdobnými instituty v zahraničí, navazuje na plodnou spolupráci se světově proslulým průkopníkem elektronického umění, brněnským rodákem, profesorem Woodym Vašulkou z New Media Institute v Santa Fe, profesorem performance Alistairem Mac Lennanem z University of Ulster v Belfastu a dalšími osobnostmi.

Problematika integrace různých výrazových prostředků do aktuálního multimediálního programu je řešena s uplatněním "know how" nejlepších škol a výzkumných center v oboru (School of Art Institut Chicago, ZMK Karlsruhe, STEIM Amsterdam ap.).

Specializovaná výuka VMP nechce suplovat produkci filmových a televizních tvůrců, které úspěšně vychovává pražská FAMU, a neaspiruje ani na komerční reklamní produkci, na niž se zaměřuje nová fakulta ve Zlíně.

Program oboru směřuje k "základnímu výzkumu" v umění, tedy k volné umělecké tvorbě "galerijního" charakteru, a po vzoru nejvýznamnějších experimentálních uměleckých škol (Bauhaus, Waldorf Schule, Black Mountain College a dalších) usiluje o komplexní přístup k tvorbě humánního, etického a ekologického životního stylu.

doc. ak. soch. Tomáš Ruller,
garant oboru VMP, FaVU VUT Brno (1993-2001)

^^^


Příspěvek k Pedagogické konferenci na téma :

HUMANIZACE TECHNIKY

Tak jako věda a technika se neobejde bez "ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU" a teprve druhotně se může zabývat aplikovaným výzkumem či přímými aplikacemi, také v umění je nutná především základní "TVURČÍ EXPERIMENTACE" a teprve druhotně je možno (nikoli vždy nutno) její výsledky uplatnit v následných aplikacích.

Je zde tedy na jedné straně "APLIKOVANÉ UMĚNÍ", které obohacuje technické disciplíny, např.: průmyslový a grafický design, videoklipy, reklama, videodokument, dekorativní malířská a grafická tvorba, socha v architektuře apod.; a na druhé straně "APLIKOVANÁ VĚDA A TECHNIKA", která obohacuje umění, např.: videoart, počítačové umění, multimediální tvorba, nové technologie v grafice, malbě i sochařství...

Tato situace jasně ukazuje nutnost uvažovat nejen o problematice "HUMANIZACE TECHNIKY", ale také "TECHNOLOGIZACE UMĚNÍ A HUMANITY" jako o logických důsledcích civilizačního vývoje.

Jestliže úkolem doby je reintegrace tradičních pilířů civilizace:

je potřeba vyjít z jejich rovnoprávného postavení a otevřít vzájemný dialog v partnerském vztahu.

Existence humanitních oborů na VUT dává šance směřování k universalismu, předpokladem je však otevřenost, rovnoprávnost a vzájemné pochopení vedoucí ke spolupráci.

V našem případě jde o rozvoj nových interdisciplinárních oborů na poli moderních technologií v ekologii a kultuře.

doc. ak. soch. Tomáš Ruller
vedoucí ateliéru VMP, FaVU VUT Brno (1995)

^^^