^^^ [fyzický prostor]

ADRESA ~ SPOJENÍ ~ PLÁN ~ SCHÉMA PRACOVIŠTĚ ~ TECHNIKA


ADRESA

Údolní 19
Brno
602 00

tel.: ++420-5-4114 6500
http://vmp.ffa.vutbr.cz

^^^


SPOJENÍ

(doplníme...)

^^^


PLÁN

(doplníme...)

^^^


SCHÉMA PRACOVIŠTĚ

(doplníme...)

^^^


TECHNIKA

(doplníme...)

^^^